PRZYTOCZONA SYNTEZA

Przytoczona synteza podejścia .systemowego może nasunąć pytanie: czym nowym ono jest wobec dotychczasowej.praktyki projektowej? Prawdopodobnie, można,wskazać na dziesiątki projektów wykonywanych systemowo,; których’ autorzy o tym nawet nie wiedzieli.’Szczególnie ma to … miejsce w projektach: zakładów przemysłowych, urbanistycznych i gospo­darczych systemów informatycznych. Podejście systemowe’ to nic innego ‚ jak kompleksowe ujęcie czynników i elementów pęojektu i rozpatrywanie ich’z pozycji spójnego zbioru tworzącego system. Do tego dochodzi (jako novum w stosunku-dó dotychczasowej praktyki kompleksowego projek­towania) analiza i projektowanie owego systemu z punktu widzenia czy jest: sterowany, samosterowny czy samodzielny.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)