PUSZCZAJĄC WODZĘ FANTAZJI

Puszczając wodze fantazji rozważano co prawda możliwości związania tych wynalazków z mu­zyką, były to jednak wizje dość nieśmiałe, ogra­niczające się do rozwiązań prozaicznych i trak­towane jako niezbyt poważne ciekawostki. Jeśli chodzi o komputery, to projektowano tylko powierzenie im prac, do których przywykły: różnych obliczeń, zbierania i przechowywania  informacji mniej lub bardziej z muzyką związa­nych, ale dla istoty tej sztuki raczej marginal­nych. Na bliżej nie określoną przyszłość odkła­dano zlecanie bardziej twórczych zadań, niezu­pełnie wierząc w ich spełnienie. Uwzględniano je mimo wszystko; trochę pod naciskiem futu­rologów, a trochę z czystej przezorności, pod wrażeniem pozycji, jaką zdobyły sobie maszyny cyfrowe w przemyśle i ekonomii.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)