ROZMAITOŚĆ SPOSOBÓW

Rozmaitość sposobów ko­rzystania z narzędzi jest tym większa, im ubozsza jest tradycja dotychczasowych zasto­sowań danego narzędzia.Komputerem posługujemy się od bardzo nie­dawna, używanie go dla celów artystycznych jest swego rodzaju precedensem — i temu właś­nie zawdzięczamy pełną swobodę manipulowa­nia nowym narzędziem w dziedzinie sztuki. Najczęściej wykorzystuje się którąś z tych właściwości komputera, jakiej nie miało żadne z dotychczas znanych człowiekowi narzędzi. Np, szybkość i precyzję — zalety pozwalające ma­szynie tworzyć dzieła seryjne, dzieła dopraco­wane w najmniejszym detalu. Również zdol­ność gromadzenia olbrzymiej wprost ilości da­nych, rejestrowanie ich przez pamięć maszyny w postaci zer i jedynek, i łatwość natychmia­stowego wyłuskiwania ich z pamięci oraz zdol­ność dowolnego nimi manipulowania.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)