SPECJALNOŚCI ZAWODU

Prócz rozważań dotyczących specjalności zawodu informatyka i wa- ‚ ‚runków jego pełnienia, można’wspomnieć o potrzebie’wypracowania kon­cepcji kodu etyki postępowania, w wykonywaniu, zawodu, a’tak^e jego ochrony w ramach związków zawodowych.’ Niewątpliwy; obowiązek, wypracowania. kodu postępowania etycznego spoczywa na towarzystwach ‚ i stowarzyszeniach zawodowych. Wiele zagranicznych towarzystw, jak np. British Computer Society, wypracowało taki kod. W krajach gdzie brak jest ‚ stowarzyszeń informatycznych, środowisko informatyczne charakteryzu­je duże rozwarstwienie i skłócenie,będące hamulcem dalszego rozwoju in formatyki.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)