SPRAWA UWARUNKOWAŃ

O ile zda­my sobie sprawę z tych uwarunkowań, przyj­miemy być może to, co w pierwszej chwili ma­my ochotę odrzucić, aby nie sprzeciwiać się zakorzenionym tradycjom. Nie jest rzeczą wy­kluczoną, że sztuka komputerowa może nam przełamanie nawyków ułatwić. Wybitny kom­pozytor współczesny, Karlheinz Stockhausen, twierdzi, że „muzyka to jeden z podstawowych czynników przemiany dzisiejszego człowieka. A nowe środki, takie jak elektronika, służą do odkrywania pokładów naszej nieświadomości, co sprawi, że staniemy się istotami wyższego rzędu”.Muzyka była pierwszą dziedziną sztuki, do której wkroczyły komputery i w której, przy­najmniej na razie, odnoszą największe sukcesy. Wpływ techniki na muzykę jest zresztą oczy­wisty: dla każdego laika uchwytny jest dystans między wierzbową fujarką a organami elek­trycznymi.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)