SPRZĘT INFORMATYCZNY

Informatyka biblioteczna: techniki indeksowania, strategia wyszuki- V- wańia. informacji, systemy rapytąńiowe,’ systemy wydawnicze, techniki grpińadzenia (mikrofilmowanie).Sprzęt informatyczny: teoria układów, arytmetyka i logika cyfrowa, architektura systemów liczących, technologia wytwarzania spfzętu, teoria eksploatacji i niezawodności sprzętu. Oprogramowanie: teoria programowania, inżynieria oprogramowania,’ ria którą składają się. m.in.: metody budowy translatorów, organizacja sys­temów operacyjnych, organizacja’programów usługowych, organizacja.pakietów programów zastosowaniowych.   Transmisja danych: techniki kodowania, teoria łączności .cyfrowej,organizacja sieci transmisji danych, techniki transmisji danych. Przy podziale dyscypli informatyki na specjalności pojawia się tak-‚ że znamienna tendencja wyróżniania „informatyk branżowych” lub „in-, formatyk funkcjonalnych”.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)