ŚRODOWISKA TECHNICZNE

Ludzie ze środowisk technicznych pobłażli­wie, lecz sceptycznie wyrażali się o możliwoś­ciach twórczych komputera. Dla wielu z nich była to jedna z marginalnych ciekawostek; ra­czej zabawa i rozrywka niż poważna działal­ność. Ci, którzy mimo kpin i żartów pozostali nadal zwolennikami skomputeryzowania sztu­ki, zmienili taktykę. Przestali mówić głośno o wspaniałych perspektywach i zajęli się robie­niem tego, co realne. Cele są bardzo odległe — rozumowali rzeczowo — ale brak podstaw, by je uważać za nieosiągalne. Trzeba się zbliżać do nich stopniowo, nie pomijając żadnej z możli­wości, jakich wciąż dostarcza technika. Postę­py w konstrukcji maszyn powinny przecież w końcu spełnić marzenia konstruktorów.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)