STEROWANIE

Jeśli wszystkie ścianki bę­dą namagnesowane tak, aby się przyciągały, to uzyskana po potrząśnięciu pudełka forma będzie w dużym stopniu uporządkowana. W wypadku drugiej skrajności — wszystkich ścianek na­magnesowanych „na odpychanie” — otrzyma­my kompozycje bardzo chaotyczne. Zatem swo­bodny wybór sposobu namagnesowania sześcia­nów pozwala sterować zależnościami między re­gułą i przypadkiem w powstających układach.Sterowanie takie pomaga wykryć optymalne z artystycznego punktu widzenia relacje. Jak twierdzi dr von Foerster: „można wtedy osiąg­nąć osobliwie uporządkowaną strukturę, która,o    dziwo, nadaje się do eksponowania jako dzie­ło sztuki”. Wypada wierzyć w te słowa, zwłasz­cza że kompozycje takie można modyfikować. Zamiast sześcianów można np. używać prosto­padłościanów lub innych brył.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)