SYNTEZATOR NA MIARĘ CZASÓW

Było to jednak urządzenie dość pokaźnych roz­miarów, jakby całe studio wciśnięte w obręb jednej maszyny. Konstruktorem, któremu uda­ło się zrobić model syntezatora w miarę wszech­stronnego, a zarazem niezbyt trudnego do wy­konania i użytkowania, jest czterdziestoletni obecnie dr Robert A. Moog. Odwrotnie niż Va- rese — z wykształcenia inżynier, pasjonował się od dziecka muzyką. W latach studenckich pró­bował połączyć oba kierunki swoich zaintere­sowań, budując układy elektryczne wydające dźwięki — ilustrację muzyczną do filmów. Nie­co później zetknął się z kompozytorami, którzy podejmowali identyczne prace, ale nie mając technologicznego przygotowania budowali urzą­dzenia złożone i mało efektywne.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)