SZTUKA KOMPUTEROWA

Do tej pory ukazało się na świecie ledwie kil­ka książek o sztuce komputerowej (przy czym tematyka ogranicza się z reguły do stosowania maszyn w jednej tylko dziedzinie sztuki — w muzyce) oraz niewielka ilość biuletynów i ka­talogów wystawowych. Uzupełniają je przy­czynkowe na ogół artykuły w specjalistycznej prasie artystycznej i komputerologicznej, któ­rej największą zasługą jest urządzanie spora­dycznych konkursów na najciekawsze kompu­terowe grafiki i utwory muzyczne. Bardzo po­bieżnie ujęte są te zagadnienia w materiałach drukowanych w czasopismach; w pogoni za sen­sacją autorzy lubią kształtować rzeczywis­tość wedle własnych o niej wyobrażeń. Sztuka komputerowa nie doczekała się jeszcze swoich krytyków, a zawodowi krytycy sztuki, nie ma­jąc pełnego rozeznania ani ścisłego kontaktu z techniką, wolą na razie nie zabierać głosu.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)