TEORIA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

Teoria systemów informacyjnych. Na poziomie.syntezy, teoria syste- . 1 mów informacyjnych (SI) wydaje się być zbieżna z ogólną teorią systemów.Na poziomie analizy odnotowuje”się głównie empiryczne podejście. I to przede, wszystkim rozwój sprzętu komputerowego powoduje najpierw roz­wój systemów informatycznych, a potem dopiero, rozwój systemów infor­macyjnych. Niestety, nie odwrotnie-. Stan ten jest szczególnie niebezpiecz­ny, bowiem wiele kapitałochłonnych inwestycji komputerowych jest pro­blematycznie wykorzystywanych; przeważnie ze względu na brak wyprze­dzenia teoretycznego w projektowaniu systemów informacyjnych. Jeżeli chodzi o gospodarcze systemy’informatyczne (GSI), to w ich syntezie analizie dominuje: a), kierunek statyczny, wywodzący ..się z automatyzo­wania operacji przetwarzania danych ewidencyjnych, .oraz~b) kierunek na obsługę stanowisk kierowniczych (Systemy Informowania Kierownict­wa).

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)