TRZY CZYNNIKI

Trzy czynniki złożyły się na dalszy rozwój informatyki: śpontanicz- riy rozwój gospodarczy, rozwój nauk oraz powstanie firmy IBM, która po- ‚ trafiła umotywować zapotrzebowanie na techniki obliczeniowe.Odnośnie rozwoju gospodarczego można wymienić, przykładowo, trzy ‚ diametralnie różniące się problemy, które dały w-przyszłości podwaliny pod rozwój systemów informatycznych. Powstanie ZSRR i systemu gospo­darki centralnie planowanej spowodowało potrzebę sformułowania sys­temu obliczeń input-outputowych gospodarki według jej’sektorów. Autor metody. W. Leontiew, po wyemigrowaniu do.USA kontynuował swe prace  na przykładzie gospodarki amerykańskiej.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)