TWÓRCZA ROLA KOMPUTERA

Łatwo byłoby mnożyć historyczne przy­kłady tak zaskakująco niezgodnej z opinią na­stępnych pokoleń oceny nowych prądów w sztuce; jest ich tyle, że nie ma właściwie po­trzeby cytować żadnego. Stopniowe oddziaływa­nie sztuki na gust odbiorców ułatwia akceptację kolejnych eksperymentów odsądzanych począt­kowo od „czci i wiary”, ponieważ nie mieściły się w dotychczasowych kanonach. Zjawisko to stało się niemal regułą i trwa od stuleci, zmie­niają się tylko style wywołujące kontrowersje.Twórcza rola komputera nie powinna nikogo szokować. Związki techniki ze sztuką nie są no­we i często bardzo owocne. Wielu artystów ko­rzystało z ciągle podsuwanych im przez technikę wynalazków i widziało w nich szansę wzbo­gacenia warsztatu twórczego, uważając je cza­sem za coś więcej niż narzędzie.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)