UDERZENIE W KLAWISZ

Z tym tylko, że ude­rzenie w klawisz nie powodowało wibracji po­wietrza w rurach czy drgań pobudzonej struny lecz przepływ prądu w obwodach elektrycz­nych wybranych przez odpowiednie manipula­cje na pulpicie sterującym. Pobudzenie tych obwodów wytwarzało strumień dźwięków zgod­nych z intencją operatora, a nie pochodzących z instrumentów, przetworzenia taśmy lub dźwię­ków fizycznych.Syntezator może naśladować brzmienia tra­dycyjnych instrumentów muzycznych, powta­rzać głosy ludzkie, wszystkie dźwięki dobiega­jące z otoczenia. Potrafi także tworzyć efekty akustyczne, które nigdy przedtem na świecie me istniały. Idea jest niby prosta, ale jej techniczna reali­zacja dużo trudniejsza. Pierwszy syntezator, wykonany za ćwierć miliona dolarów na zle­cenie Radio Corporation of America, rozpoczął pracę na Uniwersytecie Columbia w 1958 roku.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)