UKOŃCZONA KONSTRUKCJA

Na politechnice drezdeńskiej ukończono nie­dawno konstrukcję komputera SYNI, który jest wyposażony w blok elektroniczny, .nazwany generatorem strun głosowych, dzięki czemu SYNI mówi płynnie po niemiecku, a nawet śpiewa. Nie zaspokoiło to ambicji twórców ma­szyny, którzy z kolei postanowili urozmaicić intonację i wprowadzić dialekty. W warszawskim Instytucie Maszyn Matema­tycznych opracowuje się syntezator mowy, u- kładający słowa z fonemów (elementarnych dźwięków). W syntezatorze wykorzystane zo­staną: minikomputer MERA-302, pamięć dysko­wa, wzmacniacz akustyczny i układy pośredni­czące.Na tym jednak kończą się podobieństwa mię­dzy losami komputerów w muzyce i technice.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)