UPRAWNIENIA ZAWODOWE

W tym. dwa opracowania na jeden temat, przy czym-różniące , , się .stopniem zaawansowania. Egzaminy przeprowadzane są , w zakresie: systemów programowania, systemów’informacyjnych, przetwarzania da­nych, teorii programowania itp. Egzaminy- przeprowadzane przez BCS .nie gwarantują sprawdzenia kwalifikacji zawodowej,’lecz jednak dają oce- . nę wykształcenia zawodowego. Dyplom określa przynależność osoby, która gó posiada) do określonej grupy społecznej — stowarzyszenia, chociaż wykonywanie zawodu jest;możliwe bez jego posiadania. Stąd też wydaje *się konieczne wprowadzenie uprawnień zawodowych — licencji, które byłyby regulowane przez admi­nistrację państwpwą, przynajmniej w. odniesieniu do niektórych specjal­ności zawodu informatyka.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)