URUCHOMIENIE KOMPUTERA

Znamienne jest,-że K. Zuse, który już w..1938 r. uruchomił swój’ komputer Z1 nie powołuje się na pracę Ch. Babbage’a, chociaż zastosował koncepcję sterowania programowanego., wypracowaną przez niego. Wy­daje się, że większy wpływ na pierwsze konstrukcje.komputerów miała stale.’doskonalona: technika maszyji analitycznych wyposażonych w tzw. mnożarki.Z dorobku Ch. Babbage’a, który explicite został wykorzystany po la­bach, można wymienić jedynie nazewnictwo. I tak pierwszy angielski komputer zbudowany w 1946 r.’został nazwany „Automatycznie’Liczący SIL- ^NIK” (ACE), chociaż termin silnik został później zastąpiony_terminem komputer. Podobny los spotkał<termin „młyn” {mili), którym Ch. Babbage nazwał arytmometr. Nazwę tę można spotkaę w opisie budowy angiels­kiego komputera ICT 1300 z lat sześćdziesiątych.                                                                                   

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)