USTAWIENIE PARAMETRÓW

Trzeba ustawić pożądane para­metry na każdym z urządzeń, sprawdzać jakość dźwięku, nagrywać go na taśmę, splatać z sobą agrane osobno efekty — te czynności, wyko­nywane jedna po drugiej są ogromnie absorbu­jące. Na dowod tego przytoczmy fakt, że opracowame napisanego z okazji XX Igrzysk Olim­pijskich utworu Pendereckiego Ekecherija trwało w Studio Eksperymentalnym Polskiego Kadia kilkaset godzin. Dodatkowe trudności powstają wówczas, kiedy dokonujemy zmian.T rudno wtedy trafić na poprzedni układ, bo trzeba zapamiętać położenie wszystkich pokrę- ei przełączników i przyrządów pomiarowych.Komputer ustawia je wszystkie naraz, wielokrotnie szybciej niż ludzka ręka. Pozwala nie tylko tworzyć dźwięki na bieżąco i jednocześ­nie je z sobą mieszać, pamięta także sposób ich wytworzenia, czyli każde z kolejnych nastawień na pulpicie sterowniczym.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)