UŻYTKOWNIK

Choć faktycznie użytkownikiem^ informatyki będzie czytelnik tabulogra­mów drukowanych lub wyświetlanych na monitorze, czyli finalny odbiorca usług informatyki. Terminu użytkownik^ informatyki nie będziemy za­wężać według przytoczonej koncepcji, bowiem dotychczasowe funkcjono­wanie tego terminu okazuje się przydatne. Kiedyś został zaproponowa­ny podział na użytkowników wewnętrznych (czyli informatyków) ‘ i ńa’ użytkowników zewnętrznych, czyli’odbiorców informatyki. Podział ten, gdyby się przyjął, ‚wprowadzałby, przejrzysty następujący układ uczestni­ków cyrkulacji informacji:- producenci-użytkownicy-odbiorcy, z których pierwsze dwie grupy zawierałyby informatyków.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)