W NASTĘPNEJ DEKADZIE

W następ­nej dekadzie miały — według planów — osiąg­nąć sto tysięcy. Ale do chwili obecnej i to tylko na terenie Stanów Zjednoczonych dawno już liczba ta została przekroczona, a z uwagi na szybkie rozmnażanie się maszyn i różnorod­ność ich typów wymykają się one ścisłej ewi­dencji.Współczesne maszyny nie przypominają ani budową, ani wyglądem swoich przodków z lat czterdziestych, natomiast ich przynależność po­koleniową niemal zawsze daje się prawidłowo określić. Komputery dzieli się bowiem na tak zwane generacje, według przyjętych reguł orga­nizacji wewnętrznej i rodzaju elementów, z któ­rych są budowane. Maszyny lampowe pierwszej generacji zastąpiono tranzystorami, te z kolei maszynami budowanymi przy użyciu obwodów scalonych, dzięki czemu stały się bardziej nieza­wodne i mniejsze — wyodrębniła się nawet osobna grupa maluchów, ochrzczonych mianem minikomputerów.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)