W PODZIALE SYSTEMÓW

W; przytoczonym podziale systemów została uwypuklona rola infor-. macji, której możliwości przetwarzaniowe określają poziom danego syste­mu w hierarchii wszystkich systemów. Koncepcja hierarchii zajmuje w OTS’główne miejsce. Służy do budo­wy większych systemów z mniejszych i odwrotnie,’jest wykorzystywana przy podziale większych na mniejsze. Innymi słowy bada złożoność sys­temu. Hierarchia w analizie systemów oznacza, że:system jest zawsze wykonany z innych systemów,  dwóch systemów jeden jest wyższego, a drugi niższego stopnia,  występuje hierarchia wówczas, gdy systemy niższego stopnia two­rzą system wyższego stopnia.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)