W POWIERZONYM KOMPUTERZE

Gdy jednak artysta pozostawi w powierzo­nym komputerowi procesie tworzenia swego dzieła etapy nie zdefiniowane do końca — spra­wa wygląda zgoła inaczej. W trakcie realizacji tych etapów maszyna wykaże inicjatywę. Kom­puter może wtedy wybierać spośród dodatko­wych programów rozwiązanie najlepsze dla re­alizacji danego etapu. Potrafi dopasowywać ele­menty powstającego utworu zgodnie z ich sta­tystycznym położeniem lub częstością występo­wania w rzeczywistych dziełach. Przy rozwią­zaniu najbardziej skrajnym oddajemy całe wy­konawstwo i wszystkie decyzje myślącej maszy­nie. Cóż to za decyzje — może ktoś zapytaćskoro nawet ta samodzielna maszyna korzy­sta z danych dostarczonych przez człowieka lub z programów przez człowieka napisanych; ma­szyna zresztą jako twór ludzki nie może wyjść poza obręb naszych pojęć.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)