W WIELU WYPADKACH

Maszyna, w wielu wypad­kach zbyt dosłowna i zbyt konsekwentna, w sy­tuacjach wymagających elastycznej postawy nie potrafi się na nią zdobyć i popełnia błędy, po­dobnie jak popełniłby je człowiek tępy, niezdol­ny do szybkiej zmiany decyzji w momencie, gdy sytuacja tego wymaga. Sporo krzywdy wyrzą­dził komputerowi przesadny zachwyt niektó­rych popularyzatorów nauki i techniki oraz pi­sarzy science-fiction. Zafascynowani możliwoś­ciami maszyny cyfrowej, nie wzięli pod uwagę,że nie jest ona jeszcze zdolna spełnić wszystkich fantastycznych wizji rodzących się w naszej wyobraźni; zaczęto mówić o udziale maszyn w każdej sferze naszego życia, począwszy od prac w gospodarstwie domowym, na sprawowaniu rządów nad całym ziemskim globem kończąc.

 

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)