W ZACISZU PRACOWNI

Twórca w zaciszu własnej pracowni mógł doprowadzić nagranie dzieła do końca do postaci dokładnie takiej, w jakiej powinno zo­stać odebrane. Jednocześnie ogromnie wzrosło zapotrzebowanie na muzykę. Wytwórnie płyto­we radio i telewizja zalały świat muzyką, wzbu­dziły głod wciąż nowych przeżyć w tej dziedzi­nie, dźwięk stał się wszechobecny. Elektroniczny sprzęt muzyczny pojawił się we właściwym momencie. Kompozytorom prze­stały wystarczać dawne kanony — zaczęli wpro- wadzać do utworów dysonanse, atonalności, formy nieokreślone, rytmy asymetryczne. Włą­czyli do swych dzieł skrzypienie drzwi i stukot maszyny do pisania. W obowiązującej skali dźwiękowej — oktawie rozdzielonej na dwa­naście półtonów — muzyka awangardowa nie znajdowała możliwości utrwalenia się.

 

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)