WBREW ZASTRZEŻENIOM

A jednak wbrew tym zastrzeżeniom maszyna jest zdolna wytworzyć swoje własne reguły postępowania w procesie tworzenia i dowolnie wybierać elementy reali­zowanego dzieła. Dokonuje tego zazwyczaj an­gażując przypadek — tzn. uzależnia kolejno po­dejmowane decyzje od wyniku losowania.Funkcja „przypadku” idzie jak gdyby w pa­rze z tendencją do eksponowania roli „losu” w wielu dziedzinach niekomputerowej sztuki współczesnej, gdy przez bezładnie czy nieskład­nie tworzone kompozycje artysta pragnie oddać chaos nie uporządkowanych wrażeń, których dostarcza nam otoczenie, oddać ów nielogiczny aspekt naszego istnienia i istnienia świata. „Podcina to korzenie estetyki zachodniej, takiej jaka ustaliła się od czasów Renesansu, ale — mówi dalej orędownik tego prądu John Cage — przybliża nas do natury i jej sposobu działania”.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)