WIĘKSZOŚĆ PRÓB

Większość tych prób charakteryzuje jednak pewna dowolność podejścia, a uzyskany na ich podstawie obraz omawianych procesów jest dość nie­jasny. Można dostrzec co najmniej cztery różne .kierunk} prób definio- , , .wania procesów informacyjnych. Wspólną cechą tych’kierunków jest brak wyraźnego podkreślenia, że „przetwarzanie informacji”, jest procesem dy- , namicznym oraz — co jest bardzo istotne^— brak powiązania tego pro­cesu z procesami podstawowymi (zasileniowymi, np. produkcyjnymi) obiektu, w którym proces informacyjny zachodzi..

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)