WPŁYW NA KONCEPCJĘ

Teza ta będzie miała wpływ na koncepcję J. von Neumanna, który zaproponuje w parę lat. po Hązenie, komputer sterowany zapamiętanym i zmienianym programem. Warto zwrócić tu uwagę na fakt, że pod kierunkiem V. Busha /w 1937 r.napisał swoją pracę magisterską C. E, Shannon, w której wskazał na analogie mię­dzy algebrą Boola a przepływami informacji kodowanej dwójkowo (BIT), w obwodach przełączających; te analogie. zostały później wykorzystane przy budowie.elektronicznych komputerów. V. Bush, będąc podczas II wojny światowej dyrektorem Biura Badań Naukowych Rządu Federalnego, odegrał decydującą rolę przy sfinalizowa­niu’ budowy-pierwszego elektronicznego komputera ENIAC na Uniwersy­tecie w Pensylwanii, chociaż N. Wiener zarzuca V..Bushowi, że na.po­czątku lafczterdziestych odrzucił jego projekt budowy podobnej maszyny.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)