WSPOMNIANE UOGÓLNIENIA

Można wyobrazić sobie sytuację, kiedy nadawca informacji dysponuje dużym (wartościowym) jej zasobem, > natomiast odbiorca nie będzie tej informacji potrzebował, gdyż już nią dysponuje lub nie, umie się nią posługiwać,’ lub także nie jest w,stanie jej i sobie przyswoić’,wskutek, niedostatecznego przygotowania.; (odbiorca . dysponuje zbyt małą informacją początkową, by mógł przyswoić sobie nad- syłaną informację wzbogaconą). Wspomniane^uogólnienia mają charakter uniwersalny. Z punktu ‚widżenia zainteresowania informacji konieczne stdje się zdefiniowanie ” ‚ przedmiotu przetwarzania. Interesującą syntezę teorii informacji w tym Za- j? kresie podaje Z. Gackowski f. Wyprowadza-pojęcie wiadomości elemen­tarnej, którą, jest jedna cecha’ze zbioru wartości opisujących przedmiot  czy zjawisko.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)