WŚRÓD OBOWIĄZKÓW

Wśród licznych obowiązków, jakich może się podjąć reagujący na sygnały dźwiękowe komputer, są tak piękne i humanitarne, jak np. iopieka nad osobami nie­zdolnymi do poruszania się; posłuszny ustnej dyspozycji automat gasi światło, wykręca nu­mer telefoniczny, reguluje telewizor lub radio, i znacznie szerszego zagadnienia: poszukiwania najłatwiejszego sposobu porozumienia między człowiekiem a maszyną. Pracuje się nad nim w wielu krajach, osiągając interesujące rezulta­ty: angielsko-amerykański końcem Emi-Tre- shold w 1974 roku wprowadził na rynek pierw­szy na świecie model komputera wykonują­cego polecenia przekazywane za pośrednictwem głosu.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)