WYKORZYSTYWANE METODY

Można zatem stwierdzić, że nauki informatyczne wykorzystują metody -z trzech grup nauk — mają charakter formalno-inżyniersko-społeczny. \ Z tego względu okreśhmy je jako nauki kompleksdwe, charakteryzujące się rozległością przedmiotu oraz swoistą wieloaspektowośdą; stoją na pograniczu ńauk formalnych i empirycznych. Metody i techniki informatyki s^ stosowane we . wszystkich dyscyplinach i’specjalnościach nauki, w związkiTz tym jczęsto traktuje się nauki informatyczne za wszechogarniające. .Występuje tu pomylenie pojęć. Otóż metody i techniki informatyki to usługowy aspekt tej dziedziny wobec innych nauk, i nie można ich utożsąmiać-z samymi naukami informatycznymi, które mają swoje określone przedmioty i metody badań.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)