WYRĘCZAJĄCE NARZĘDZIA

Narzędzia nas wyręczające są istotnie coraz wydajniejsze i coraz bardziej skomplikowane. Nikt z pasażerów autobusu nie doznaje dziś olśnienia na widok mechanicznego konduktora, choć może jeszcze niektórzy tęsknią do funkcjo­nariusza w tradycyjnym mundurze MZK. Z czasem przyzwyczailiśmy się do automa­tów bardziej złożonych, sprawujących nadzór nad prostymi „roboczymi” narzędziami. Maszy­ny zaczęły zwalniać nie tylko ręce bezpośrednio zatrudnione w produkcji, ale i te, które przed­tem produkcją sterowały. Przejmując kolejno czynności manualne, a następnie zastępując nas w pracach bardziej skomplikowanych, mu­siały podejmować najpierw łatwe decyzje, póź­niej trudniejsze, a jeszcze później — samodziel­nie rozwiązywać problemy, za które odpowie­dzialność ponosił dotychczas człowiek.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)