WZROST EFEKTYWNOŚCI

Nie musimy też ope­rować poszczególnymi urządzeniami, ‚wystarczy przekazać właściwy program maszynie cyfro­wej. Mając do dyspozycji bibliotekę takich’pro- gramów możemy modyfikować wcześniej nagra­ne utwory i zaznajamiać się z techniką innych kompozytorów. Twórcy muzyki mogą dowolnie kształtować nagrany na taśmie materiał, mogą kolekcjonować dźwięki jak znaczki pocztowe.Dzięki komputerowi niepomiernie wzrosła efektywność elektronicznego studia i zmienił się sposób jego wykorzystywania. Jeśli usłyszymy dźwięk niezgodny z zamierzonym — możemy natychmiast, podobnie jak dyrygent w orkie­strze, zatrzymać z pomocą komputera instru­menty i zmienić program szukając właściwego brzmienia. Co prawda, minikomputer kosztuje obecnie prawie tyle, co wszystkie pozostałe urządzenia studia elektronicznego, ale rezulta­ty są nieporównywalne -— za dwukrotnie wyż­szą cenę uzyskujemy kilkanaście lub kilkadzie­siąt razy lepsze wyniki.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)