ZA POMOCĄ KOMPUTERA

W roku 1968 z okazji kongresu IFIP w Edyn­burgu ogłoszono konkurs na muzykę skompo­nowaną lub wykonaną z pomocą komputera. Zaproszenia do udziału w konkursie wysłano do wszystkich członków IFIP, nie spodziewano się jednak natychmiastowego odzewu. Chodziło raczej o pewnego rodzaju sondaż, o zmobilizo­wanie twórców do podjęcia tego typu prac, któ­re urozmaiciłyby następny kongres. Tymczasem do Edynburga napłynęło aż piętnaście zgłoszeń. Wśród wyróżnionych znalazł się Allan Sutcliffe, szef wydziału programowania angielskiej firmy ICL, produkującej komputery: otrzymał drugą nagrodę za utwory skomponowane przy użyciu maszyny cyfrowej ICL 1900. Kompozycje Sut- cliffe’a, pisane na papierowej taśmie, oddano do wykonania w studio muzyki elektronicznej Pe­tera Zinovieffa w Putney.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)