ZACHOWANIE ANONIMOWOŚCI

Przy zachowaniu anonimowości tych dzieł oceny dla obu zestawów wypadły mniej więcej podobnie, ale kiedy podano ich autorów, równowaga została zachwiana na niekorzyść ma­szyn. Nie ma się chyba czemu dziwić — ludzie w swych opiniach kierują się swoistym patrio­tyzmem gatunku.Jeden z takich sondaży opisuje radziecki au­tor Rudolf Chafizowicz Zaripow w pracy Cy­bernetyka i muzyka, wydanej w Moskwie w 1971 roku. Zaripow przebadał 150 studentów politechniki i 70 studentów konserwatorium. Przedstawił im 20 melodii: 4 popularne przebo­je, 8 utworów napisanych przez kompozytorów i 8 stworzonych przez komputer URAL 2. Człon­kowie obu zespołów mieli postawić każdej me­lodii stopień, jak w szkole, uprzedzono ich jed­nak, że wśród melodii są również kompozycje maszyny.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)