ZBLIŻONE BADANIA

Zbliżane badanie jakości informacji proponuje A. Charkiewicz, który ocenia* skutki wpływu posiadanej informacji na osiągnięcie celu. Wprowadza miarę przydatności’ informacji,”którąś określa jako zmianę , prawdopodobieństwa osiągnięcia celu wskutek otrzymania celu. Informa- . cja- może być pusta, wówczas nie zmienia owego prawdopodobieństwa. ‘ Gdy informacja oddala się. od celu, wówczas występuje dezinformacja (miara ujemna), w wypadku odwrotnym jej miara ma wartość dodatnią. Inne jeszcze ujęcie, jakościowej miary informacji polega na stosowa- . niu wag informacji oraz. posługiwaniu się pojęciem zasobu informacji. Szczególnie to ostatnie pojęcie może okazać-się przydatne, przy ocenie ; /funkcjonowania systemów informowania.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)