ZNAKOMITY SYSTEM

Przykład: znakomity system głośników BOSE 901, którego model powstał przez symu­lowanie w komputerze idealnej czaszy głośniko­wej. Autor pomysłu, amerykański profesor elek- troakustyki, Harald Bose, ustalił także przy po­mocy maszyny optymalną proporcję między dźwiękiem odbitym i bezpośrednio trafiającym do słuchacza. Wyniki wykorzystał do takiego rozstawienia głośników w kolumnie, by audyto­rium miało wrażenie, że przebywa w sali kon­certowej.Powodzenie zadecydowało o awansie maszyn szczebel wyżej. Użyto ich przy analizowaniu utworów muzycznych, do statystycznych obli­czeń ilości taktów w utworach tego samego ro­dzaju, do oceny najczęściej spotykanych cech dźwięku: czasu jego trwania, okresu narastania zanikania, wysokości, natężenia czy barwy. Dzięki tym badaniom pogłębiono dotychczasową wiedzą o „fizyce” muzyki, a także uzyskano przesłanki dla precyzyjnych analiz muzykolo­gicznych.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)