ZNANE KOMPOZYCJE

Podobnie jest ze znanymi kompozycjami dra von Foerstera. Są to propozycje przestrzenne powstałe z kilkunastu pustych sześcianów. Sta­lowe sześciany układane są w parę stosów we­wnątrz sporego pudełka. Gdy nim potrząśnie- my i otworzymy wieczko, ujrzymy w pudełku formę częściowo uporządkowaną (niektóre sześ­ciany pozostają jedne na drugich). Dr von Foerster wprowadził do tego doświadczenia porządek magnesując niezależnie ścianki sześcianów; nie­które tak, że linie sił pola magnetycznego prze­chodzące przez daną ściankę były skierowane na zewnątrz sześcianu, inne — przeciwnie. Każda ścianka mogła w ten sposób przyciągać pewną ilość ścianek innych sześcianów, a pewną — od­pychać, Zmieniając proporcje ilości ścianek wzajemnie odpychających się i przyciągających, można obserwować dość istotne różnice powsta­jących kompozycji.

Hej, z tej strony Stanisław i serdecznie witam Cię na swoim blogu! Od pewnego czasu technika stała się moim hobby, moją pasją! Mam nadzieję, że czytając moje wpisy w Tobie też obudzi się dusza technika!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)